How to active demo themes 3

https://marketplaces.urnawp.com/demo3-wcfm/

Hi,

Step1: Please click to Refresh All Data (Add the new Demos)

Step2: Please click to Download Demos

Step3: Click to Import All or Only Active

Hình như là người Viet Nam thiết kế theme này à …
Được cho tớ skype nhé

Skype phamduyhuy nha bạn :slight_smile: